מיוחד

גרסת התוכנה

רישיון עבור מדיה־ויקי

תוכנות מותקנות

כתובות של נקודות כניסה

עיצובים מותקנים

הרחבות מותקנות

ספריות מותקנות

<categorytree>, <dynamicpagelist>, <embedit>, <gallery>, <html>, <htmltag>, <imagemap>, <indicator>, <inputbox>, <nowiki>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <source>, <syntaxhighlight>, <tagcloud>, <templatedata> וגם <youtubeurl>anchorencode, basepagename, basepagenamee, bidi, canonicalurl, canonicalurle, cascadingsources, categorytree, count, defaultsort, displaytitle, explode, expr, externalredirect, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, language, lc, lcfirst, len, localurl, localurle, namespace, namespacee, namespacenumber, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, padleft, padright, pageid, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, pos, protectionexpiry, protectionlevel, rel2abs, replace, revisionday, revisionday2, revisionid, revisionmonth, revisionmonth1, revisiontimestamp, revisionuser, revisionyear, rootpagename, rootpagenamee, rpos, special, speciale, sub, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, time, timel, titleparts, uc, ucfirst, urldecode, urlencode וגם widget visited from 35.175.191.72