עזרה

הגדרות תמונה

מתוך ויקי ארגוני | WikiOrg

דף זה הינו חלק מתוך המדריך לעריכה וניהול הידע במערכת הוויקי
מדריך.png

המערכת מאפשרת מספר אפשרויות שימוש בתמונות בדפים. להלן נסקור את האפשרויות ואת השימוש בממשק התמונות.

תמונה ממוזערת

זו תמונה ממוזערת (מתוך ויקי שיתוף).

ברירת המחדל של המערכת היא תמונה ממוזערת המוזחת לשמאל (ראו משמאל). התמונה הממוזערת היא למעשה עותק מוקטן של התמונה. התמונה הממוזערת מאפשרת:

 • הוספת כיתוב מתחת לתמונה
 • שליטה במיקום התמונה (שמאל/מרכז/ימין)
 • שינוי גודל התמונה (על ידי לחיצה על התמונה > גרירה עם העכבר של לחצן החיצים בפינה השמאלית בתחית התמונה).

לחיצה על הקובץ מאפשרת הצגת מידע נוסף ואת הקובץ המקורי.

תמונה ללא מסגרת:

להלן:

דוגמא 1.jpg

תמונה בסיסית:דוגמא 1.jpg

גלריה

על ידי לחיצה על תפריט הוספה > גלריה ניתן להוסיף מספר תמונות יחד במספר פריסות:

גלריה במצב מצגת (slideshow)

תפריט הגדרות התמונה

כאשר לוחצים על תמונה או כאשר בוחרים להשתמש בתמונה לאחר העלאתה יפתח לנו תפריט הגדרות תמונה:

הגדרות תמונה.png

הגדרות כלליות

ההגדרות הכלליות נוגעות לתוכן המקושר לתמונה. ניתן לשנות בעזרתן את:

 • כיתוב התמונה - הכיתוב אשר יופיע מתחת לתמונה
 • טקסט חלופי - טקסט אשר יופיע במקרה והתמונה לא תיטען (alt). טקסט זה חיוני למילוי כדי לענות על סטנדרטים של נגישות וכן לטובת שיפור החיפוש (SEO).

הגדרות מתקדמות

ההגדרות המתקדמות מאפשרות לשלוט בנראות התמונה בדף:

 • מיקום:
  • גלישת הטקסט - האם הטקסט יעטוף את התמונה או שהתמונה תופיע ללא טקסט לצידה?
  • סוג התמונה (ראה אפשרויות לעיל) - ממוזער, ללא מסגרת, מסגרת, בסיסית
  • גודל - ניתן לשלוט בגודל התמונה (בנוסף לשליטה החזותית כפי שתואר לעיל) גם בעזרת הכנסת גודל התמונה בפיקסלים. או לחיצה על גודל מלא שיציג את התמונה לפי הגודל המלא של הקובץ.

שינוי קובץ

לחצן שינוי הקובץ המופיע בתחתית החלונית מאפשר לשנות את התמונה, מבלי לאבד את הכיתוב וההגדרות שכבר הוכנסו.