עזרה

היררכיית המערכת

מתוך ויקי ארגוני | WikiOrg

מערכת הוויקי מגלמת שתי תפיסות ידע מקבילות המתחברות יחד:

  • הגישה הרשתית-שטוחה - הידע פרוס ומאורגן באופן רופף סביב הקשרים שונים המחוברים באופן הקשרי בלינקים פנימיים. היבט זה נוכח מאוד בחוויית המשתמש במערכות וויקי, במסגרתה הוא משוטט בין נושא לנושא באופן לא מובנה.
  • הגישה ההיררכית - הידע מאורגן תחת תחומים שונים, באופן שניתן להבין תחומים כוללים יותר, ונדבכים שונים של צורת הידע הזו. המאפיין המשמעותי ביותר של הארגון ההיררכי הוא הקטגוריות, וניתן לראות ארגון זה בעץ הקטגוריות.

צורות נוספות של ארגון היררכי

ההיבטים האמורים מסייעים מאוד לארגון הידע, אך לא פעם אינם מספקים, בעיקר משום שהמשתמש הפחות בקיא רואה את המערכת בעיקר כרשתית ולא כהיררכית מובנית ועל כן עשוי שלא למצוא את הידע הנדרש. על כן, מעבר להיבטים המובנים אנו עושים שימוש בצורות נוספות של הכנסת היררכיה לארגון הידע:

  • הוספת פירורי לחם (Bread-crumbs) - ניתן להוסיף באופן מובנה פירורי לחם המבטאים, על בסיס שיוך קטגוריאלי, את ההיררכיה הרצויה של הידע.
  • בניית מערכת דפים מובילה - ניתן לאפיין תבניות ידע שונות שינתבו את השיטוט ויאפשרו בנייה של ידע המאורגן באופן היררכי לתחומים. הצורה הפשוטה ביותר של ארגון זה היא הקמה של פורטל מארגן[1]. במערכות בהן יש ידע רב, ניצור לעתים מספר רמות של אוגדים לטובת ייצוג והנכחה טובה של הידע במערכת.

דוגמא: מערכת דפים מובילה

במערכת הוויקי של המכון לחינוך דמוקרטי יצרנו היררכיה שמבוססת על הדפים הבאים:

  1. דף הבית מציג את 6 השערים המובילים
  2. דף שער מציג הסבר קצר ומקשר לנושאים הרלוונטיים
  3. דף נושא מכיל את כלל פריטי הידע (ובכלל זאת מאמרים, מדיה, השתלמויות וכלים אחרים).
  4. פריט הידע - הרמה הנמוכה ביותר של הידע במערכת.

בהבניית פירורי הלחם יצרנו מבנה תואם:

הערות שוליים

  1. לדוגמא: פורטל אסטרטגיה בוויקי דואלוג, פורטל היסטוריה בויקיפדיה