עזרה

יצירת משתמשים

מתוך ויקי ארגוני | WikiOrg

Lakeyboy Silhouette-1-.PNGיצירת משתמשים חדשים

עבור יצירת משתמשים קיים ממשק בדף מיוחד:הרשמה לחשבון. במערכות הסגורות לציבור הרשאה זו נתונה רק למשתמשים או למשתמשים מורשים.

התהליך עצמו פשוט למדי. ניתן בין השאר ליצור משתמש על ידי שליחת סיסמה זמנית לכתובת הדוא"ל של המשתמש.

שינוי הרשאות משתמש

במערכות בהן הוגדרו הרשאות יחודיות ניתן לשנות את הרשאות המשתמש בדף מיוחד:ניהול הרשאות משתמש. יש להזין את שם המשתמש ולאחר מכן לסמן את ההרשאות הנדרשות. אם אין זוכרים את שם המשתמש ניתן לחפשו בדף מיוחד:רשימת משתמשים.