עזרה

קישור חשבון Google

מתוך ויקי ארגוני | WikiOrg

דף זה הינו חלק מתוך המדריך לעריכה וניהול הידע במערכת הוויקי
מדריך.png
Simple Attention.svgשים לב! הקישור יכול להיעשות רק על ידי משתמש שנכנס (log in) לויקי ומחייב שם משתמש וסיסמה לחשבון גוגל

קישור של חשבון גוגל למערכת לטובת כניסה מהירה מתבסס על ההרחבה GoogleLogin ומתרחש בשני שלבים.

שלב א' - למצוא את המזהה של החשבון

  1. נכנס לדף מיוחד:GoogleLogin
  2. הדף ישלח אותנו למסך הכניסה של גוגל
  3. נכניס את שם המשתמש והסיסמה
  4. המערכת תחזיר אותנו למסך הזה המכיל את פרטי החשבון. החשוב שבהם הוא Google-ID שלאחריו מזהה ייחודי (מספר). אנו נעתיק את המספר הזה.

שלב ב' - שיוך החשבון

  1. נכנס לדף מיוחד:ManageGoogleLogin
  2. נכניס את שם המשתמש הרלוונטי בוויקי (למשל - kwiki). שם המשתמש אמור להיות מושלם אוטומטית, כך שנדע שאנחנו פועלים נכון.
  3. לאחר מכן נדרש להכניס את המזהה היחודי.
  4. לאשר את החיבור.

לאחר החיבור

לאחר שנעשה החיבור ניתן להתחבר למערכת באופן פשוט על ידי לחיצה על כניסה עם חשבון Google במסך הכניסה.