עזרה

רציונאל Kwiki

מתוך ויקי ארגוני | WikiOrg


מערכת Kwiki המבוססת על תכנת מדיה-ויקי נועדה לסייע בניהול הידע בקרב ארגונים עתירי ידע.

הנגשה של הידע לצרכים הפנימיים והחיצוניים

המערכת מסייעת בארגון ובהנגשת הידע הרב הקיים הארגון. זאת על בסיס שילוב בין:

  • ארגון הידע באופן היררכי – בניית עץ קטגוריות ומבנה פורטלים שיאפשר ניווט מושכל בין התכנים השונים.
  • ארגון רשתי-שטוח – האצת החיבוריות בין פריטי הידע לטובת יצירת מארג ידע אחוד שניתן לנוע בו מפריט אחד לשני באופן רציף.
  • ניהול קבצים ומדיה – תמיכה בהטמעה של קבצי מדיה מסוגים שונים, ופריטי מדיה מרחבי הרשת. 

תשתית לפיתוח ידע משותף

מערכת פשוטה לשימוש – עריכה זמינה ופשוטה במחשב ובמובייל.

  • זמינה מכל מקום ובכל מצב (ייצוא פשוט של תכנים להדפסה, PDF, ושיתוף ברשתות חברתיות / דוא"ל וכו').
  • עיצוב תבניות ידע לטובת תמיכה בכלים בהם עושה שימוש צוות המכון.
  • מערכת סגורה-פתוחה – ניהול הרשאות המאפשר שליטה במרחבים הפתוחים והקמה של מרחבים הסגורים לצוות המכון בלבד.