עזרה

שיטוט

מתוך ויקי ארגוני | WikiOrg

השיטוט במרחבי הידע היא אחת מהצורות המרכזיות בהן המשתמש מגיע אל הידע במערכת. מערכות הוויקי מעודדות מאוד תנועה מסוג זה באיזורי הידע על בסיס קישורים אורגניים המוטמעים בגוף הטקסט ומאפשרים תנועה מנושא לנושא.

עיצוב תנועת השיטוט

בידי עורכי הידע מספר כלים כדי להפוך את תנועת השיטוט למובנה יותר, כדי לאפשר למשתמש להגיע לחומרים הרלוונטיים.

  • שיפור הקישוריות - שיפור של הקישורים במערכת מאפשר שיטוט בכלל הידע. יש מספר כלים שמסייעים לנו לשפר את הקישוריות: חיפוש טקסט מדוייק כדי להוסיף אליו קישורים, דף הדפים היתומים המציג דפים שאינם מקושרים, וכן דפים שאין מהם קישורים יוצאים.
  • פירורי לחם - פירורי הלחם מסייעים למשתמש להבין איפה הוא נמצא בתוך מבנה הידע ולעלות רמה בהיררכיה.
  • קטגוריות - הקטגוריות ועץ הקטגוריות מאפשרות לאגוד את הידע ולסייע למשתמש למצוא את מה שנחוץ לו.
  • דפי מבוא (פורטל/שער) - דפים כוללים מסייעים לנתב את החיפוש סביב סוגיות מרכזיות.

קרא עוד